Herroepingsrecht

Bij levering aan consumenten zal voor de daadwerkelijke levering gevraagd worden om afstand te doen van het herroepingsrecht. De reden hiervoor is omdat dit een software is die na aankoop niet is te retourneren. Als hiervan niet wordt afgezien, zal de koop ontdaan worden en het geld worden teruggestort. 

 

Bij levering aan bedrijven geldt geen herroepingsrecht en zal dus niet gevraagd worden om afstand te doen van het herroepingsrecht.

 

Als blijkt dat de software niet naar behoren werkt en dit kan niet worden opgelost door Administratie Excel-lent, zal het bedrag worden geretourneerd.