Privacybeleid

Ingevulde gegevens bij de aankoop van de software zullen 2 jaar offline opgeslagen om toekomstige ondersteuning te garanderen. Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend, maar toekomstige ondersteuning is hierdoor niet meer mogelijk. Na 2 jaar zal actief worden gevraagd of de periode dient te worden verlengd of dat de gegevens dienen te worden verwijderd (na verwijdering kan geen ondersteuning meer worden gegeven).

 

Tevens sturen wij maximaal 1x per kwartaal een update over de ontwikkelingen van de software voor eventuele uitbereidingen of nieuwe versies. Hiertegen kan eveneens bezwaar worden aangetekend.


 

Gegevens vanuit de website leverancier
Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.